www.harmonin.nu

Bindvävsmassage

En behandlingsmetod som avser att lösa upp förtätad bindväv.

Bindväv finns i de flesta av kroppens organ, i hud, senor, ben, blodkärl, brosk mm. Bindväven har olika strukturer och egenskaper, t ex varierande grader av elasticitet, beroende på var i kroppen bindväven sitter.
Har du putsat en fläskfilé så har du sett bindväv. Det är den vita sega hinna som sitter runt om.

Vad har bindväven för funktion?
Bindväven håller samman de olika delarna i våra muskler. Den bildar också senorna. Bindväven förser musklerna med blodkärl som tillför syre och näring och transporterar bort slaggprodukter. Den förser också musklerna med nerver som leder impulser med information.
Bindväven har också till uppgift att laga. Det är det den gör när sår läker. Ärret du får består av bindväv.

Varför blir bindväven förtätad?
Till exempel när bindväven lagar för mycket. Det kan hända vid kroniska inflammationer.
Bindväven lagar, och lagar och till slut blir det för mycket.
Bindvävsförtätning kan också ske när det strömmar genom för lite vätska.


-

När är det bra med bindvävsmassage?


- reumatism
- gastrit, magkatarr, prostatit,
- tarminflammationer, IBS
- tennis-, golfarmbåge, musarm

Även andra symptom som t.ex.:
- kramper
- spänningshuvudvärk
- förstoppning
- menstruationsproblem
- ärr
kan behandlas med bindvävsmassage.

Finns det tillfällen då bindvävsmassagen inte är lämpligt?
Ja, det finns tillstånd då bindvävsmassagen inte är lämpligt då det är en kraftfull behandlingsmetod.
Sådana tillstånd är bl.a.:
- graviditet
- blödarsjuka
- cancer
- epilepsi
- akut förkylning
- kärlkramp
- på inflammationer och sår
- pågående menstruation


Hur har man kommit fram till denna behandlingsform?
Det var en tysk, kvinnlig sjukgymnast, Elisabeth Dicke, som kom på det. På 30-talet drabbades hon av en allvarlig cirkulationsstörning i ena benet. Det enda behandling läkarna kunde erbjuda var amputation. I förtvivlan, medan hon väntade på amputationen, låg hon och drog i ryggslutet och på skinkorna. Efter ett tag märkte hon att cirkulationen i benet började förbättras. Hon konstaterade sambandet mellan organiska störningar och förtätad bindväv.
Dr. Hermann Helmrich, tysk läkare, utvecklade Dickes upptäckt om bindvävsmassagen och hans son, Dr. Christian Helmrich förde metoden till Sverige på 70-talet.

Hur går en behandling till?
Bindvävsmassage är inte massage så som vi vanligtvis tänker oss det. Bindvävsmassage är drag längs skelett och muskler. Dragen följer en karta som bygger på nervsystemets uppbyggnad. Det är därför det går att behandla inre organ med bindvävsmassage. Behandlingen sker där nerven till det aktuella organet kommer ut ur ryggraden. Bindvävsmassage kallas därför också neuralterapi eller nervterapi.

Du börjar sittande på bänken och jag börjar med alla dragen längs ryggen innan du bekvämt får lägga dig under din filt.
Om du har ett specifikt problemområde behandlar jag nu detta innan jag avslutar med en skön bindvävsmassage i ansiktet.

Detta är en behandlingsform jag ofta kombinerar med manuell lymfdränage.

Min utbildning inom bindvävsmassage har jag lärt mig på skolan Kroppsharmoni och lärare Lena Berndtsdotter

Nyheter

Uppdaterat 2016-10-25

Tankar för dagen

I 20 år har jag arbetat med att mött människor som av olika anledningar fått ont i kroppen.
Vad drar jag för slutsatser, finns det ngt färdigt recept att följa för hålla mig och dig frisk?
Finns den där boken som kokat ned allt så att jag på ett enkelt sätt kan följa de olika stegen så är jag på banan?

Läs mer

Dagens citat

Blir problemet långvarigt så blir det allvarligt, går det över snabbt så är det lättare

Göran gör en ingående analys av finanskrisen i Fjärran Östern.

Visste du att

en hambugare rent viktmässigt kostar betydligt mer än en ny bil.

Dagen i historia

Idag - Onsdagen den 16 Juni 2021
Axel Axelina

1976 - Soweto-massakern i Sydafrika: 566 personer dödas när polisen öppnar eld mot en demonstration.
Källa: Wikipedia

Vikten av lugn & ro

Vikten av lugn & ro

Den som är lugn blir starkare med tiden, men den som oroar sig blir bara äldre.

Gammalt kinesiskt talesätt.